bool(false) Nederlands leren - OKAN Ieper
     
     

Nederlands leren

In OKAN werken we met de ontwikkelingsdoelen voor OKAN. De leerlingen doorlopen tijdens het OKAN-jaar 3 fases.

 1. In een eerste fase evolueer je van absolute nieuwkomer tot iemand die aanspreekbaar is in het Nederlands. 
 2. In een tweede fase evolueer je naar zelfredzaamheid in het Nederlands. 
 3. In een derde fase krijgt het vervolgtraject vorm. Je volgt een proef- en oriëntatieperiode. Dit wil zeggen dat je de reguliere lessen mee volgt voor een of meerdere vakken. Dat kan gebeuren binnen de school of in een andere school. Na OKAN werken wij nog verder aan je kennis van het Nederlands. Een vervolgcoach volgt je verder op.

Lesaanbod

In OKAN Ieper krijg je 28u les per week. Je lesweek ziet er als volgt uit:

 • 16-20u Nederlands
 • 2u Wiskunde-taal
 • 2u Beeld
 • 2u Religie
 • 2u Sport
 • 2u ICT-taal

In de doorstroomklas krijg je ook:

 • 2u Mens en Samenleving
 • 2u Frans
 • 2u ICT-taal
  OKAN + 

Dit is een schakelklas tussen OKAN en regulier onderwijs voor leerlingen geboren in 2010-2011-2012. In deze klas krijg je 32 lesuren per week. 

 • 10u Nederlands
 • 2u godsdienst
 • 2u Frans
 • 2u Engels
 • 4u wiskunde
 • 3u ICT
 • 2u mens en samenleving
 • 2u wetenschap en techniek
 • 2u Beeld
 • 2u Sport
 • 1u Kompas 

Wat na OKAN?

Na de OKAN-klas zijn er heel wat mogelijkheden om jouw studies binnen een van de Ieperse SMSI-scholen verder te zetten. De vervolgschoolcoaches zullen jou hierbij helpen.

SMSI biedt de volgende studiedomeinen aan:

 • Economie en Organisatie
 • Maatschappij en Welzijn
 • STEM
 • Taal en Cultuur
 • Kunst en Creatie
 • Sport
 • Voeding en Horeca