Leerlingenbegeleiding

Elke jongere moet kansen krijgen om zich op emotioneel en intellectueel niveau op zijn tempo te ontwikkelen. Het is de kernopdracht van onze school om elke leerling hierin te begeleiden en te motiveren. 

OKAN-coördinator

Stephanie Bossu

Leerlingenbegeleider / Vervolgschoolcoach

Dries Haerdeman

Vervolgschoolcoach

Esther Nolf