bool(false) Visie - OKAN Ieper
     
     

Via de OKAN-werking (Onthaalonderwijs voor anderstalige jongeren) van de Sint-Maartensscholen Ieper bezorgen we je als anderstalige nieuwkomer een warm onthaal. We zien in jou een uniek individu dat zichzelf kan en mag zijn. 

In de geborgen en groene omgeving van de Heilige Familie willen we samen met jou op weg gaan om jouw talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen. We streven ernaar dat je zelfredzaam wordt en het nodige zelfvertrouwen opbouwt om jouw plaats in onze samenleving te vinden.

Nederlands en algemene vorming

We willen je op eigen tempo Nederlands leren begrijpen, spreken en schrijven in levensechte contexten. Om je voor te bereiden op een vlotte start in het vervolgonderwijs voorzien we ook vakinhoudelijke taalverwerving op het vlak van wiskunde, wetenschappen, maatschappelijke vorming en Frans. Digitale vaardigheden worden daarbij functioneel geïntegreerd. Met de vakken religie, sport en beeld willen we je groei als veelzijdig mens verder stimuleren.

De lessen zijn ingebed binnen het brede en gevarieerde studieaanbod van onze scholengemeenschap. We hechten belang aan diversiteit en wederzijds respect, en streven doelbewust naar verbinding en interactie met leerlingen uit het regulier onderwijs. Daarom is onze OKAN-werking zoveel mogelijk geïntegreerd binnen de dagelijkse leer- en leefomgeving van de Heilige Familie. Jouw aanwezigheid vormt immers ook een verrijking voor de hele school.

Dit alles realiseren we met een divers, multidisciplinair en flexibel team dat oprecht geïnteresseerd is in jouw leefwereld. In nauw overleg met ouders en voogden bieden we je individuele zorg op maat aan. We streven ernaar om goede afspraken te maken en bakenen waar nodig grenzen af. Tegelijk geven we je ook de ruimte om fouten te maken en daaruit te leren. Zo bereiden we je in alle opzichten voor om vlot te starten in verder onderwijs of op de arbeidsmarkt.

Interacties

Binnen OKAN SMSI zetten we heel erg in op ontmoetingen met leerlingen uit het regulier onderwijs. Dit gebeurt binnen de verschillende scholen van de scholengemeenschap. Dit biedt een unieke kans voor de OKAN-leerlingen om hun Nederlands te oefenen met leeftijdsgenoten. De leerlingen uit het regulier maken op deze manier kennis met leeftijdsgenoten van over de hele wereld.