Hoe leer je Nederlands

In OKAN werken we met de ontwikkelingsdoelen voor OKAN. De leerlingen doorlopen tijdens het OKAN-jaar 3 fases.

In een eerste fase evolueer je van absolute nieuwkomer tot iemand die aanspreekbaar is in het Nederlands. 

 


In een tweede fase
evolueer je naar zelfredzaamheid in het Nederlands. 

In een derde fase krijgt het vervolgtraject vorm. Je volgt een proef- en oriëntatieperiode. Dit wil zeggen dat je de reguliere lessen mee volgt voor een of meerdere vakken. Dat kan gebeuren binnen de school of in een andere school. Na OKAN werken wij nog verder aan je kennis van het Nederlands. Een vervolgcoach volgt je verder op.

Lesprogramma

Dagindeling

Lesprogramma
Dagindeling

Wat na OKAN?

Na de OKAN-klas zijn er heel wat mogelijkheden om jouw studies binnen een van de Ieperse SMSI-scholen verder te zetten.
De vervolgschoolcoaches zullen jou hierbij helpen.

SMSI biedt de volgende studiedomeinen aan:

  • ‘Economie en Organisatie’
  • ‘Maatschappij en Welzijn’
  • ‘STEM’
  • ‘Taal en Cultuur’
  • ‘Kunst en Creatie’
  • ‘Sport’ 
  • ‘Voeding en Horeca’